Člani Čebelarskega društva Turnišče

 1. ga. Žumer Suzana – predsednica ČD Turnišče
 2. g. Cebek Alojz – podpredsednik ČD Turnišče
 3. g. Repič Branko – blagajnik ČD Turnišče
 4. g. Repič Roman – tajnik ČD Turnišče
 5. g. Bali Robert
 6. g. Bedenik Avgust
 7. g. Bedenik Ivan
 8. g. Bedenik Avgust 
 9. g. Bela Franc
 10. g. Belšak Janez
 11. g. Bigec Franc
 12. g. Bračič Franc
 13. g. Bukšek Silvo
 14. g. Cafuta Peter
 15. g. Cebek Lovrenc
 16. g. Čeh Slavko
 17. ga. Čeh Irena
 18. g. Emeršič Daniel
 19. ga. Furek Elizabeta
 20. g. Gegič Peter
 21. g. Gorše Andrej
 22. g. Grabrovec Stanko
 23. g. Hren Branko
 24. g. Hrga Jernej
 25. g. Kaučevič Mirko
 26. g. Kolednik Aleš
 27. g. Kolednik Marjan
 28. ga. Kolednik Murko Barbara
 29. g. Kostanjevec Maks ml.
 30. g. Kozel Ignac
 31. g. Kranjc Miran
 32. g. Ladič Dominik   
 33. ga. Lesjak Anica
 34. g. Lesjak Janez
 35. g. Letonja Jože
 36. g. Maroh Janko
 37. ga. Maroh Milena
 38. g. Medved Damjan
 39. g. Medved Maks
 40. g. Merc Franc 
 41. g. Merc Marjan
 42. g. Merc Martin
 43. ga. Petek Nina 
 44. g. Petrovič Stanislav
 45. g. Plajnšek Roman 
 46. g. Potočnik Stanko
 47. g. Potočnik Zvonko
 48. g. Pravdič Alojz
 49. ga. Predikaka Darinka
 50. g. Pulko Franc
 51. g. Robar Vlado
 52. g. Rogina Franc 
 53. g. Rogina Anton
 54. g. Rogina Janez
 55. g. Rožman Andrej
 56. g. Satler Alojz
 57. ga. Skok Marjana 
 58. g. Stopajnik Marjan
 59. g. Šafranko Jože
 60. g. Šimenko Ivan
 61. g. Štumberger Franc
 62. ga. Topolovec Marija 
 63. g. Topolovec Anton
 64. g. Topolovec Tone
 65. g. Trafela Franc
 66. g. Turk Marjan
 67. g. Vaupotič Maks
 68. g. Vaupotič Franc  
 69. g. Vidovič Janez
 70. g. Vidovič Jože
 71. g. Žumer Marko
 72. ga. Pislak Bali Adela